Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Roberta Eleonory

Thursday, 21, luty 2019

2019baner reklama

11.06.2018

Przed urlopem załatw EKUZ, pomyśl też o ubezpieczeniu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jednak w odróżnieniu od ubezpieczenia turystycznego, zakres ochrony karty może okazać się niewystarczający.

 

Planujesz zagraniczny wyjazd? Nie zapomnij o odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej, która przyda się na okoliczność przykrych w skutkach zdarzeń takich jak wypadek czy choroba. W przeciwnym razie musisz liczyć się z niemałymi wydatkami. Oto, co należy wiedzieć o karcie EKUZ, która w przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie posiada dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), bagażu czy usług assistance.

Czym jest karta EKUZ?

EKUZ – czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z podstawowej opieki medycznej na koszt NFZ na terenie państw członkowskich UE/EFTA. O bezpłatną kartę mogą ubiegać się osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, ale od tej zasady są wyjątki: nieubezpieczone kobiety w ciąży i nieubezpieczone osoby poniżej 18 roku życia. Każdy, kto korzysta z karty EKUZ za granicą, powinien pamiętać o kilku istotnych sprawach:

  • świadczenia medyczne są dostępne dla właściciela karty na takich samych zasadach, jak dla obywateli danego państwa,
  • karta ważna jest jedynie w placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej i mających zawarte umowy z odpowiednikami polskiego NFZ,
  • karta nie jest obowiązkowa.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Pierwszym krokiem do wyrobienia karty EKUZ jest złożenie stosownego wniosku w Wojewódzkim Oddziale NFZ bądź w jego delegaturze – tam też można uzyskać druki bądź pobrać je ze strony internetowej NFZ. Wniosek składamy osobiście lub mailem, faksem, tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Należy w nim określić sposób odbioru karty: osobiście albo na poczcie, istnieje także opcja upoważnienia do odbioru osoby trzeciej. Dokument jest zwykle wystawiany od ręki, niemniej w okresie urlopowym czas oczekiwania zwykle ulega wydłużeniu – dlatego załatwiania tej sprawy lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę. Okres ważności karty mieści się w przedziale od 42 dni (dla kobiet w połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP) do 5 lat (dla osób pobierających świadczenia emerytalne). Standardowo jest to 12 miesięcy.

Z kartą EKUZ nie wszystko masz za darmo!

Fakt posiadania karty EKUZ nie jest równoznaczny z dostępem do darmowych usług medycznych. Wszystko w tym momencie zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Jeśli jego obywatele są zobligowani do ponoszenia całkowitej lub częściowej odpłatności za pewne usługi, to właściciel karty również podlega tym przepisom. Przy okazji nie wolno zapomnieć o tym, iż w ramach karty nie są pokrywane wszystkie koszty związane z opieką medyczną za granicą, np. omawiana forma ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów transportu medycznego czy transportu zwłok. Dlatego właśnie karta EKUZ i ubezpieczenia turystyczne (www.polisaturystyczna.pl) nie mogą być traktowane zamiennie – karta nie jest alternatywą dla polisy podróżnej.

Dlaczego EKUZ nie zawsze wystarczy?

 

Kartę EKUZ warto wyrobić, jeśli wybieramy się do któregoś kraju zrzeszonego w UE/EFTA – poza granicami tych państw, np. w Egipcie czy Tunezji, nie będzie z niej jednak żadnego pożytku. Poza tym jeżeli nie chcemy z własnej kieszeni ponosić kosztów leczenia w państwach UE/EFTA, sama karta to za mało. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się nam przytrafi, w związku z czym potrzebujemy kompleksowej ochrony.  O ekuz Warszawa na www.polisaturystyczna.pl znajdziemy sporo przydatnych informacji, niemniej warto porównać ją z polisą podróżną, aby przekonać się o możliwościach, jakie dają obie formy ochrony ubezpieczeniowej.

Najważniejsze zalety polisy turystycznej

Ogromną zaletą ubezpieczenia turystycznego jest to, że w jego przypadku nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych – nie ma zatem znaczenia, dokąd się udajemy. Poza tym polisę możemy kupić bez względu na to, czy jesteśmy ubezpieczeni w NFZ, czy nie. W przeciwieństwie do karty EKUZ ten rodzaj ochrony ubezpieczeniowej jest odpłatny, ale za to pokrywa koszt transportu medycznego, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz lekarstw w ramach zawartej umowy. Istnieje także możliwość wzbogacenia polisy o dodatkowe świadczenia takie jak np. OC, NNW, ubezpieczenie bagażu, assistance, ubezpieczenie sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, ubezpieczenie mieszkania/domu na czas podróży itp.

Jak wybrać dobrą polisę?

Przy wyborze polisy turystycznej należy zwracać uwagę m.in. na:

  • sumę ubezpieczenia,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • wykluczenia z ochrony ubezpieczeniowej,
  • dodatkowe opcje.

Koniecznie trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie wyszczególnione są wszystkie zasady korzystania z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z danym pakietem. Cena polisy to istotne kryterium wyboru, ale nie najważniejsze – miejmy na względzie przede wszystkim ochronę, jaką zapewnia dane ubezpieczenie. Najtańsze polisy zwykle są okrojone z wielu przydatnych funkcji i mają niższe sumy ubezpieczenia.

W celu wybrania najlepszej – czyli dopasowanej do indywidualnych potrzeb – polisy powinniśmy:

  • określić własne preferencje i oczekiwania względem ubezpieczenia,
  • za pomocą porównywarki internetowej zestawić co najmniej kilka propozycji różnych towarzystw,
  • wybrać odpowiednią ofertę i po zapoznaniu się z jej szczegółami na stronie ubezpieczyciela, dokonać zakupu online.