Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Mikolaja Stanislawa

Wednesday, 13, listopad 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

18.11.2016

20 lat Powiatowej Gazety Drawskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

16 listopada Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak spotkał się z redaktorem naczelnym Powiatowej Gazety Drawskiej Waldemarem Rogalem. Okazją do spotkania jest jubileusz 20-lecia gazety.  Podczas spotkania Burmistrz wręczył redaktorowi list gratulacyjny.

Podstawę prawną rozpoczęcia działalności wydawniczej redakcji Gazety Drawskiej stanowiła decyzja I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zgodnie z jego postanowieniem Gazeta Drawska – tak brzmiał pierwotny tytuł - została wpisana do rejestru dzienników i czasopism 22 października 1996 roku. Pierwszy numer pojawił się w sprzedaży we wrześniu 1996 r.  Periodyk od numeru pierwszego z 1996 roku do 12 z 2003 roku ukazywał się jako miesięcznik, a od stycznia 2004 roku co dwa tygodnie.       

Jolanta Lepert w swojej pracy magisterskiej pt. „Gazeta Drawska/Powiatowa Gazeta Drawska (1996-2005) – próba monografii” złożonej w instytucie informacji naukowej i bibliografii, na wydziale nauk historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu napisała: „Gazeta  Drawska/Powiatowa Gazeta Drawska powstała z inicjatywy mieszkańca Drawska Waldemara Rogala. Decyzję o założeniu pisma podjął on w 1995 roku po ogólnopolskim konkursie na krótką formę literacką zorganizowanym przez Almanac Press. Wyróżnienie za pracę „Opowiadanie wydarzyło się w terenie”, jakie otrzymał Waldemar Rogal, powiększyło grono „talentów pisarskich”, a nagrodą było częściowe pokrycie kosztów doskonalenia warsztatu pisarskiego w Polish-Canadian Scholl of Creative Writing (Kanadyjsko-Polska Szkoła Pisarstwa – filia w Poznaniu).

Kolejnym wyróżnieniem zdolności pisarskich była propozycja zaopiniowania broszury tworzonej przez wydawnictwo Almanac Press. W liście zaadresowanym do Waldemara Rogala redaktor naczelna wydawnictwa napisała: (…). Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc. Przygotowujemy broszurę informacyjną na temat kolejnej, trzeciej edycji kursu „Podstawy prozy fabularnej” (..), postanowiliśmy poprosić o opinię jego najlepszych absolwentów. Pana opinię wydrukowalibyśmy w prospekcie Kanadyjsko-Polskiej Szkoły Pisarstwa. (…).

Poznanie tajników pisarstwa, umiejętności niezbędnej w redagowaniu pisma, ułatwiło realizację zainteresowań, jakim było dziennikarstwo i wydawanie własnej gazety lokalnej. Po pierwszym roku działalności wydawniczej zdaniem Waldemara Rogala: (..) nawiązał się dialog na łamach jeszcze dziś skromnej gazetki (…). To prawdziwa przyjemność żyć między ludźmi w dosłownym tych słów znaczeniu. Gazeta była moim marzeniem od zawsze. Od roku, dzięki Wam, Czytelnikom, jest codziennością. Dziękuję. I Wy spełniajcie swoje marzenia.

Początki nie były łatwe, wiązały się  bowiem z utrudnionym dostępem do informacji, problemami finansowymi i miejscem drukowania pisma. Korzystano m.in. z usług drukarskich Technikum Rolniczego w Gogółczynie, Zakładu Fotograficznego i Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Siedzibą redakcji i warsztatem pracy było prywatne mieszkanie (i tak jest do dziś). Waldemar Rogal pełnił funkcję dziennikarza, redaktora technicznego, graficznego, korektora, sekretarza redakcji. Jego artykuły dotyczące wydarzeń i problemów środowiska lokalnego stanowiły 70 % treści zamieszczanych na łamach pisma. W lutym 1998 roku objął stanowisko redaktora naczelnego, a  w maju 2004 roku przejął obowiązki wydawcy. (..).                 

Z uwagi na sytuację ekonomiczną stanowisko pierwszego redaktora naczelnego i obowiązki pierwszego  wydawcy objęła Krystyna Rogal, redagująca artykuły poświęcone sprawom oświaty. Opracowaniem komputerowym do roku 2003 zajmował się Jerzy Zagórski. Przyczyną jego rezygnacji ze współpracy były problemy zdrowotne i rodzinne.

Jednym z najbardziej aktywnych dziennikarzy pisma niemalże od początku jego istnienia jest Eugeniusz Piecewicz. To znany społecznik drawski, miłośnik przyrody i odkrywca śladów starożytnej cywilizacji. Autor wielu pomysłów wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych do promocji i rozwoju regionu drawskiego.

Gazetą Drawską i Powiatową Gazetą Drawską współpracowała Elżbieta Pazdecka. Przedmiotem jej pracy dziennikarskiej były felietony, krzyżówki i anagramy, które drukowała również w ogólnopolskich „Rozrywkach”. Zajmowała się korektą. Treści te od lutego 2000 roku redagował Ryszard Kusy, pełniąc funkcję dziennikarza i korespondenta. Współpracę z redakcją przerwała nagła śmierć Ryszarda.

Swoją obecność w piśmie w 1996 roku zaznaczył Romuald Kurzątkowski.Domeną jego pracy dziennikarskiej była historia regionu drawskiego. Tematyka społeczna – mieszkańcy powiatu, ich wspomnienia i losy życiowe, praca zawodowa, działalność społeczna, zainteresowania  i zamiłowania, była celem wywiadów prowadzonych od 2000 roku przez Irenę Oziero, której przedstawianie niezwykłych osobowości na łamach pisma dawało wiele satysfakcji. W 2003 roku do grona osób współpracujących z pismem dołączył Ireneusz Makowski, który redagował treści związane ze szkolnictwem zawodowym i patologią oświaty.

Region Czaplinek – to tematyka treści redagowanych przez rodzeństwo Katarzynę i Andrzeja Szlońskich. Andrzej Szloński współpracę z pismem rozpoczął w 1999 roku. W maju 2000 roku otrzymał tytuł magistra nauk prawnych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W zakończeniu artykułu zamieszczonego w lipcowym wydaniu z 2000 roku napisał: Drodzy czytelnicy (…) zmuszony jestem opuścić Was na czas wakacji, za co serdecznie przepraszam (…). Do zobaczenia na łamach Gazety Drawskiej po upojnym czasie urlopów. Były to ostatnie słowa napisane przez Andrzeja Szlońskiego. 4 października 2000 roku zmarł śmiercią tragiczną w Szczecinie - Niebuszewie w Parku Kasprowicza. Lata 2001 – 2003 to okres działalności dziennikarskiej Katarzyny Szlońskiej.

W latach 1996 – 1998 z Gazetą Drawską  współpracowali między innymi:

Jerzy Stankowski – redagował treści o charakterze socjologicznym

Agnieszka Redmann – pisała artykuły o tematyce społecznej

Eugeniusz Storoniak – zamieszczał informacje dotyczące kultury fizycznej

Leon Ungerman – przekazywał wiadomości ze świata polityki miejskiej

Marzena Markiewicz – współtwórczyni winiety, przedstawiała sprawy oświaty

Robert Stawicki – zamieszczał informacje związane z wędkarstwem

Monika Borowska – poruszała sprawy młodego pokolenia: kultura, rozrywka, moda

Agnieszka Zakrzewska – pisała o bieżących sprawach społecznych.

W latach 2008-2014 swoje artykuły na łamach gazety zamieszczali: Józef Jankowski i Kazimierz Wronkowski. W 2012 roku do grona współpracujących z redakcją dołączył Michał Heppner – twórca savoir-vivre XXI w.                             ”

Swój udział w tworzeniu periodyku mieli czytelnicy i mieszkańcy regionu. Na łamach pisma wyrażali swoje opinie pozytywne jak i negatywne, radzili  jak i szukali pomocy, informowali o wydarzeniach istotnych dla ich niewielkiej społeczności. Treści ich artykułów dotyczyły również spraw ich nurtujących i problemów codziennego życia.

Grono dziennikarzy Gazety Drawskiej i Powiatowej Gazety Drawskiej tworzą osoby, dla których współpraca z pismem jest formą realizowania zainteresowań, wspierania rozwoju lokalnego pisma, bądź potrzebą i koniecznością informowania odbiorców o wydarzeniach i problemach społeczności lokalnej. Dzięki rzetelnej pracy dziennikarskiej pismo poszerza krąg odbiorców i nadal ma stałych czytelników w Polsce, Niemczech i w USA.

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

45e3f3acd59c60c11a87c4101c908618

20190929 pietrzak

2017ki stacja