Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Roberta Eleonory

Thursday, 21, luty 2019

2019baner reklama

06.07.2018

Bank Światowy u Lidera Kontraktu Samorządowego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 03 lipca 2018r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie na szczeblu światowym. Spotkanie dotyczyło omówienia pilotażowego programu, którego zagadnienia związane będą z usprawnianiem polityk transportowych.

Projekt realizowany będzie w Centralnej Strefie Funkcjonalnej (Powiat Drawski, Łobeski i Świdwiński). Gospodarza spotkania – Powiat Drawski reprezentował Jacek Kozłowski – Wicestarosta Drawski, Bank Światowy reprezentowali: Paul Kriss, Dominic Patella, Grzegorz Wolszczak, Agnieszka Boratyńska, Komisję Europejską Justyna Podralska, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wydział Zarządzania Strategicznego w osobach: Igor Jasiński, Piotr Wolski i Dorota Korenicka, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Maciej Łapko. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Łobeskiego Wicestarosta Grażyna Karpowicz i Świdwińskiego – Inspektor Justyna Wilk, Prezes Spółki PKS Złocieniec Mirosław Stołowski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Mirosław Szulist. Województwo Zachodniopomorskie zgłosiło inicjatywę „Wdrożenie e-modułu rejestracji zezwoleń, licencji i umów w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego oraz ich wizualizacji przestrzennej (w oparciu o System Informacji Przestrzennej) wraz z bazą danych o przystankach”, która to została pozytywnie zakwalifikowana do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Celem projektu jest zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Przez ponad rok trwania projektu, Bank Światowy będzie prowadził prace analityczne i koordynował działania zmierzające do lepszego rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stworzenia nowoczesnego narzędzia do budowania lokalnych systemów transportowych w Centralnej Strefie Funkcjonalnej.