Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Roberta Eleonory

Thursday, 21, luty 2019

2019baner reklama

30.05.2018

Nowy dyrektor MOW

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na dzisiejszym (30.05.2018 r.) posiedzeniu Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.

Konsekwencją tego było podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ww. placówki. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu stanowisko powierzono dotychczasowej pani Dyrektor Małgorzacie Jandzie - na okres pięciu lat szkolnych. Ponadto opiniowano projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego, w tym projekt uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły, przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu a także projekty uchwał w sprawie utworzenia w Czaplinku filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie oraz Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim.

Inne uchwały podjęte przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły przyjęcia zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie oraz ogłoszenia konkursu pn. „Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2018”. Przyjęto także sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022. Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Więcej w tej kategorii: « Szkolili się z OC Otwarte koszary »