Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Marii Magdaleny

Sunday, 22, lipiec 2018

optyk desktop

07.09.2017

Powiat Drawski wspiera diabetyków

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu wczorajszym, tj. 6 września 2017 roku Zarząd Powiatu Drawskiego podjął decyzję o sfinansowaniu badań profilaktycznych dla członków Stowarzyszenia Diabetyków. Zostaną one przeprowadzone w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia działalności ww. Stowarzyszenia.

 

 
Ponadto Zarząd opiniował szereg projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Powiatu, w tym projekt uchwały w sprawie zasad nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”, przystąpienia do realizacji projektu utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Czaplinku, uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 oraz zmiany w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.
Zaopiniowano również dwanaście projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących stwierdzenia przekształcenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. Wynika to ze zmian wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe i reformy edukacji.
Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim 148. posiedzeniu rozpatrywał wnioski o przekazanie poszkodowanym z gminy Rytel symbolicznej kwoty pomocowej, zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, akceptację organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia ZSP w Czaplinku, zwiększenie etatu konserwatora w ZPE-T Bobrowo oraz udzielenie wsparcia finansowego dla KP PSP w Drawsku Pomorskim.
Dwa kolejne wnioski rozpatrywane na wczorajszym posiedzeniu dotyczyły wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zatwierdzenie wyników procedury przetargowej powyżej 30 000 euro. Zostały również podjęte uchwały w tych sprawach.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie: umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego, organizacji konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim oraz zmiany w budżecie na rok 2017.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation