Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Roberta Eleonory

Thursday, 21, luty 2019

2019baner reklama

08.05.2018

Tomasz Budzyński – po nowe doświadczenia w Brukseli

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Tomasz Budzyński - młody mieszkaniec gminy Drawsko Pomorskie został zaproszony do Parlamentu Europejskiego. Takiego wyróżnienia nie otrzymuje się na pewno z powodu aktywności i lansowania się na portalach społecznościowych. Swoje doświadczenia z pobytu w Brukseli Pan Tomasz zamierza wykorzystać dla potrzeb lokalnej społeczności.  

 

- Jak to się stało, że dostąpił Pan  zaszczytu  reprezentowania naszej gminyw Parlamencie Europejskim w Brukseli?

- Byłem zaproszony przez przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE Pana dr Czesława Siekierskiego. Przewodniczący chciał jeszcze bardziej zaktywizować młodych ludzi, którzy są zaangażowani w życie małych ojczyzn. Zapoznać z tym, jak pracuje Parlament Europejski, jak tworzy się akty prawne. Ta formuła bardzo mi odpowiada, zobaczyłem to od strony praktycznej.

- Jaki był cel tej wizyty?

- Chciałem zobaczyć pracę legislacyjną PE, jak się to rzeczywiście odbywa, jaki jest proces powstawania lub też inicjowania nowych przepisów obowiązujących później w całej Unii. W tym momencie chciałbym podkreślić, że sporą niespodzianką dla mnie – w sensie pozytywnym -  był fakt, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii, a nie jakimś wasalem, o którym często ostatnio słyszymy w mediach. Mamy swój mocny głos, a nasi urzędnicy pracują na równi z urzędnikami innych państw członkowskich.

- Co to oznacza w praktyce?

- W praktyce to oznacza, że jesteśmy częścią większej całości i w tej całości jesteśmy traktowani tak samo jak inne państwa tworzące tę wspólnotę. Są oczywiście pewne ograniczenia wynikające z różnic między państwami, takie  jak: wielkość populacji, różne potencjały gospodarcze, urbanizacja terenu, czy klimat - np. w Hiszpanii. Ale te różnice mobilizują kraje wspólnoty do współpracy i poszanowania praw innych. Nie oznacza to - jak mówią niektórzy – że jesteśmy „brzydszym dzieckiem”.

Miałem możliwość udziału w debacie, uczestniczenia w wymianie poglądów i argumentów. W bardzo dojrzały sposób urzędnicy wymieniali swoje spostrzeżenia - co ciekawe różne opcje polityczne szanują ten stan rzeczy – to budujące.

Największym wyzwaniem dla naszego samorządu w przyszłości (to przecież też problem ogólny) jest zahamowanie i odwrócenie trendu wyludniania się naszego miasta i gminy. Młodzi ludzi wyjeżdżają… i nie mają perspektywy powrotu, a przynajmniej takie mają przekonanie. Chciałbym ten stan rzeczy zmienić. Podpatrzenie jakie są fundusze przeznaczane na te cele i możliwości ich wykorzystania u nas, były motywem przewodnim mojej wizyty. PE właśnie ogłosił nową perspektywę budżetową na lata 2021 -2027. Dzisiaj już wiemy, że Polska będzie miała mniejsze środki do dyspozycji i dodatkowo będzie to uzależnione od kilku elementów, między innymi poszanowania prawa.

- Jak Pan zamierza wykorzystać to doświadczenie lokalnie: w gminie, w powiecie drawskim?

- Chciałbym, aby ludzie w naszej gminie, w powiecie godnie zarabiali, zarabiali po prostu więcej. Będzie to możliwe, jeśli wykorzystamy dobre wzorce Unii Europejskiej w zakresie ożywiania gospodarczego regionów. Tu, w Drawsku Pomorskim, musi inwestować kapitał wysokich technologii, a co za tym pójdzie, ludzie najzwyczajniej będą zarabiali więcej. Nie mamy takich walorów jak Śląsk, Warszawa czy nawet Szczecin. W naszej gminie mieszka niewiele ponad 15 tys. osób. Nikt nie zbuduje tutaj montowni samochodów. Może za to powstać 5, a nawet 15 zakładów zatrudniających po 50 osób. Jest to szansa dla nas na rozwój i wyższe płace. To jest szansa na „kolorowe miasto”. Miasto będzie kolorowe, jeśli ludzie będą mieć pieniądze. Wówczas będą funkcjonowały kawiarnie, restauracje, będzie zapotrzebowanie na kulturę. Takie jest moje marzenie i sądzę, że te cele są realne do osiągnięcia, jeśli będziemy pracować razem i w zgodzie.

Waldemar ROGAL