Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Marii Magdaleny

Sunday, 22, lipiec 2018

optyk desktop

29.08.2017

Strefa parkowania - ożywiona dyskusja za i przeciw

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Do końca września Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim chce uruchomić strefę płatnego parkowania w centrum Drawska Pomorskiego. Dziś zamontowane zostały parkomaty, a wkrótce pojawi się oznakowanie pionowe i poziome strefy. Montaż parkomatów wzbudził ozywioną dyskusje w mediach społecznościowych. 

 

Gdzie będzie działać strefa płatnego parkowania ?

Urząd już jakiś czas temu informował o planowaniu wdrożenia strefy. W BIP drawskiego ratusza można znaleźć uchwałę ze stycznia Rady Miejskiej dotyczącą strefy. Zgodnie z nią strefę płatnego parkowania ustala się na następujących drogach publicznych: Plac Konstytucji, ulica Sybiraków, odcinek ulicy Józefa Piłsudskiego, odcinek ulicy 4 Marca, odcinek ulicy Ratuszowej.

Ile będziemy płacić za postój w strefie ?

  • 1) za 20 minut (opłata minimalna) – 0,50 zł;
  • 2) za pierwszą godzinę – 1,50 zł;
  • 3) za drugą godzinę – 1,80 zł;
  • 4) za trzecią godzinę – 2,10 zł;
  • 5) za czwartą godzinę i każdą następną – 1,50 zł

Opłacenie czasu postoju następuje proporcjonalnie do wartości użytej w tym celu monety lub monet z zastrzeżeniem opłaty minimalnej.

Pamiętajcie automaty parkingowe nie wydają reszty, a bilet parkingowy wykupiony w automacie parkingowym, musi być umieszczony za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości jego treści.

Kiedy będzie działać SPP?

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Kto nie będzie musiał płacić w SPP?

Urząd wprowadził zerową stawkę opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla:

  • 1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych;
  • 2) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową (dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), parkujące w miejscach oznaczonych Id: 61470B25-CA0A-4ACC-B3E4-E19B909C0186. Podpisany Strona 1 znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone" z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

Kara za postój bez biletu, czyli tzw. Opłata dodatkowa

Za postój w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową. Wynosi ona

  • w przypadku uiszczenia w terminie do 7 dni od dnia wystawienia wezwania - 20,00 zł;
  • w przypadku uiszczenia po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania - 50,00 zł.

Dyskusja mieszkańców na temat zasadności strefy

Od momentu informacji o powstawaniu strefy płatnego parkowania w Drawsku Pomorskim rozwinęła się dyskusja na temat jej zasadności. Pojawiły się zarówno komentarze pozytywne jak i negatywne. Czy opłaty są duże. Osądźcie sami. Faktem jest, że pojazdów przybyło, a w centrum ciężko czasem zaparkować.

Samorząd tak oto uzasadnił konieczność wprowadzenia strefy w uchwale

Istniejący układ komunikacyjny oraz stale wzrastający ruch pojazdów samochodowych poważnie ogranicza możliwość parkowania w centrum Drawska Pomorskiego. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania spowoduje zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, zmniejszy natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych oraz skróci czas parkowania w obszarze centrum miasta do niezbędnego minimum. Występujący w Drawsku Pomorskim poważny deficyt miejsc postojowych w pełni uzasadnia wprowadzenie w centrum strefy płatnego parkowania.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation