Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Elzbiety Seweryna

Sunday, 19, listopad 2017

Fakty (460)

Instytucja Zarządzająca przekazała informację o rekomendowaniu zadania gminy Drawsko Pomorskie pn. „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego” do dofinansowania w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W dniu 13 listopada 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Z terenu naszego województwa w ramach programu na 2018 rok złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

W miniony czwartek 9 listopada na stacji kolejowej w Drawsku Pomorskim dwa kolejne jadące w tym samym kierunku  pociągi nie zatrzymały się w obrębie stacji. Chodzi o skład jadący około godz. 17:00 ze Szczecinka w kierunku Szczecina oraz o pociąg, który jechał około godz. 20:20.

Od 1 stycznia 2018 r. kolejna grupa – tym razem ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców – dołączy do grupy podatników zobowiązanych do składania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT). JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.

Kilka tygodni temu pisaliśmy o małej Ani Tuszyńskiej, mieszkającej w Jankowie, która z powodu choroby jest niepełnosprawna, a jej rodzice chcą zebrać środki na specjalistyczny fotelik do przewozu Ani samochodem.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation