Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Mikolaja Stanislawa

Wednesday, 13, listopad 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

Redakcja

Kontakt z nami :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czym jest drawskopomorskie.com

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową, wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Autorem strony jest mieszkaniec Drawska Pomorskiego, który pracuje w administracji drawskiego samorządu, a w czasie wolnym w ramach swoich zainteresowań tworzy blog informacyjny, który traktuje jako misję społeczną, na rzecz mieszkańców Drawska Pomorskiego i osób, które wyjechały z Drawska Pomorskiego, a wciąż interesują się tym co dzieje się w ich małej ojczyźnie. Materiały publikowane w serwisie tworzone są nie tylko przez autora, ale również nadsyłane przez wielu mieszkańców powiatu, urzędów, instytucji, firm i stowarzyszeń. W ten sposób tworząc wspólny środek informacyjny. Autor wykorzystuje w serwisie materiały własne, zdjęcia wykonane podczas uroczystości w których bierze udział w róznym charakterze i do których przysługują mu prawa autorskie, ale również materiały fotograficzne osób i instytucji, które przekazują materiał celem publikacji. 

Serwis internetowy nie jest profesjonalną redakcją, a tworzony jest wyłacznie w ramach pasji autora i przy jego nakładzie finansowym. Portal nie jest dotowany przez żadną instytucję publiczną. Opłaty związane z funkcjonowaniem portalu pokrywane są z jego środków własnych. 

Porozumienie DSI

Jest nieformalnym porozumieniem ludzi, którzy wykorzystując swoją pasję oraz potencjał swoich stron chcą pozytywnie oddziaływać na nasz region. Codziennie drawskopomorskie.com oraz dsi.net.pl dostarcza informacji o życiu mieszkańców, ich problemach, wydarzeniach. Nasze akcje i pomysły, często za sprawą samych internautów przenoszą się do rzeczywistości wpływając na nią.

Jednocześnie zgodnie z zawartą umową do zadań Porozumienia DSI należy:

Współpraca „DSI”, organizowanie konkursów, projektów, promocji regionu, sportu, kultury i oświaty. Współpracy w zakresie rozwoju własnych serwisów internetowych. Stworzenie płaszczyzny dla współpracy z organizacjami oraz podmiotami przy opracowywaniu i uczestniczeniu w innych wspólnych projektach.

Umowa Porozumienia Drawskich Stron Internetowych

§ 1

Członkowie niniejszego porozumienia uzgadniają, że podejmując na zewnątrz wspólne działania mające na celu promocję Gminy Drawsko Pomorskie oraz własne strony internetowe, będą występowali jako „Drawskie Strony Internetowe”, zwanym dalej DSI.

§ 2

Członkostwo.

Członkiem „DSI” może być każda strona internetowa, której treść jest związana z Miastem i Gminą Drawsko Pomorskie
Członkiem „DSI” zostaje się na podstawie deklaracji członkowskiej i zgody na przestrzeganie zasad określonych niniejszym porozumieniem oraz zgodą przyjętą podczas Zebrania zwykłą większością głosów.
Członkowie „DSI” zrzeszeni są na równych prawach.
§ 3

Struktura organizacyjna.

Najwyższą władzą „DSI” jest Zebranie przedstawicieli stron członkowskich.
Każdy członek „DSI” może być reprezentowany przez dowolną liczbę osób. W przypadku głosowania członkowie delegują po jednym reprezentancie, który ma jeden głos.
Zebranie zwoływane jest w zależności od potrzeb, na żądanie co najmniej 1/2 przedstawicieli serwisów uczestniczących.
Postanowienia i decyzje Zebrania przyjmowane są zwykłą większością głosów.
§ 4

Zadania i cele Porozumienia.

Celem Porozumienia jest:

1. Współpraca „DSI” z Miastem i Gminą Drawsko Pomorskie.
2. Organizowanie konkursów, projektów, promocji Regionu, sportu, kultury i oświaty.
3. Współpracy w zakresie rozwoju własnych serwisów internetowych.
4. We współpracy z Miastem i Gminą Drawsko Pomorskie wypracowanie wspólnej strategii promocji.
5. Wspierania działań Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie zgodnych z działaniami członków „DSI”.
6. Stworzenie płaszczyzny dla współpracy z organizacjami oraz podmiotami przy opracowywaniu i uczestniczeniu w innych wspólnych projektach.
7. Propagowanie stron członkowskich „DSI” wśród mieszkańców m.in. przez docieranie do nich za pomocą lokalnych mediów.